Cacio Zpět na nový web CACIO

Česká asociace manažerů informačních technologií

Postupy CACIO

1. Rozesílání pozvánek na akce CACIO (standardní formát)

Pozvánka Obsah Doba rozesílání

První pozvánka ?
oznámení o konání akce

 • téma
 • přednášející
 • datum
 • místo konání
 • adresa na pozvánku umístěnou na www stránka

8 týdnů před konáním akce

Druhá pozvánka ?
podrobnější oznámení

 • téma
 • program
 • přednášející
 • datum
 • konkrétní místo konání
 • adresa na pozvánku umístěnou na www stránka

5 týdnů před konáním akce

Třetí pozvánka ?
poslední oznámení

 • připomenutí akce
 • rozeslání předchozího textu
 • adresa na pozvánku umístěnou na www stránka

1 týden před konáním akce

 

2. Přijímání nových členů CACIO

Co dělat? Do kdy?

Zaslat potvrzení o obdržení registrační karty a čestného prohlášení, spolu s informace o dalším postupu, a kdy mohou očekávat další informace o přijetí

Do dvou dnů po obdržení reg. karty a čestného prohlášení

Zařadit zájemce o členství do seznamu uchazečů, připojit do databáze CACIO

Do dvou dnů po obdržení reg. karty a čestného prohlášení

Řídící výbor se vyjádří k přijetí nových členů a svůj názor zašle tajemníkovi sekretariátu

Do týdne po obdržení reg. karty a čestného prohlášení

Rozeslat e-mail, aby se členové CACIO vyjádřili k přijetí nových členů

Každý měsíc ? 10. den v měsíci

Zpracovat výsledky hlasování a zaslat je e-mailem členům řídícího výboru

Poslední týden v měsíci

Řídící výbor se vyjádří k přijetí nových členů a svůj názor zašle tajemníkovi sekretariátu

Do jednoho týdne od přijetí výsledků hlasování

Oznámit e-mailem nebo faxem zájemcům o členství zda byli přijati za členy CACIO

Do dvou dnů od vyjádření všech členů řídícího výboru

 

3. Připomínkování zákonů