Cacio Zpět na nový web CACIO

Česká asociace manažerů informačních technologií

CoderDojo

Cacio udělilo záštitu CodejDojo v ČR

CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé lidi od 7 do 17 let věku. V těchto klubech se děti a mladí lidé za pomoci mentorů vzdělaných v oblasti IT učí, jak například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci nebo naprogramovat počítačovou hru. Jako bonus získávají schopnost spolupráce a sociální interakce.

Program CoderDojo vznikl v roce 2011 ve městě Cork v Irsku a měl takový ohlas, že se okamžitě dostal i do Severní Ameriky a zbytku Evropy. Dnes existuje více než 1 100 zaregistrovaných CoderDojo klubů ve více než 63 zemí po celém světě, přičemž každý den vzniká někde na světě nový Dojo klub. Česká republika, ale mezi těmito zeměmi ještě není. Program je celosvětově podporovaný mnoha nadnárodními firmami (Microsoft, Delloite, Bank of Ireland) a neziskovými organizacemi. Celosvětová setkání účastníků Dojo probíhají například i na půdě Evropského parlamentu pod jeho přímou záštitou v rámci kampaně, která upozorňuje na důležitost technického vzdělání mladých lidí (www.codeweek.eu)

CoderDojo funguje na základě dobrovolnické práce tzv. mentorů, kteří mají technické schopnosti a učí děti programovat, ale i dalších dobrovolníků, kteří nemusí mít technické znalosti, ale uvědomují si pozitivní přínos technologií pro naši společnost. Mentoři mohou být z řad expertů v IT, studentů IT, ale i rodičů dětí. Lekce obvykle probíhají jednou týdně například v knihovnách, komunitních centrech nebo lokálních institucí, kde jsou k dispozici počítače. Plán jednotlivých lekcí je přístupný na internetu, přičemž lekce si každý mentor může upravit tak, aby vyhovovali jemu i celé jeho skupině.

Rádi bychom pomohli k rozšíření CoderDojo i do České republiky. Nad CoderDojo v ČR převzal záštitu europoslanec Luděk Niedermayer. Při zakládání programu v České republice bychom se rádi zaměřili na knihovny jakožto na prostor pro kluby Dojo (máme přislíbenou spolupráci Národní knihovny ČR), školy a či velké IT firmy. Pro propagaci programu využijeme webové stránky, které tvoříme v češtině a na kterých budou také dostupné manuály a lekce, a další dostupné sociální sítě. Jako mentory programu bychom si představovali studenty univerzit či technických vysokých škol, případně experty v IT.

důležité odkazy

CoderDojo

Mentoři a dobrovolníci

Zdroje