Cacio Zpět na nový web CACIO

Česká asociace manažerů informačních technologií

Sekce pro veřejnou správu

Řídící výbor CACIO s ohledem na pozitivní zkušenosti a úspěšnou práci sekce pro Energetický sektor doporučil založit další specializované sekce. Na základě tohoto rozhodnutí bylo v diskuzi navrhnuto, že sektor veřejné správy díky své specifičnosti a rozdílným podmínkám pro realizaci projektů je vhodným kandidátem pro založení své sekce.

Při založení sekce jsme vycházeli z následujících principů a záměrů, na kterých by tato sekce měla být budována:

  • - vytvořit platformu pro koordinaci a sladění společných názorů, v neformální atmosféře řešit aktuální otázky (např. dopracování/podpora implementace Národního architektonického rámce apod.);
  • - vytvořit prostor pro diskuzi a případně neformální podporu pro iniciativy státní správy resp. Rady vlády pro informační společnost v oblasti eGovernmentu ve formě přátelsky oponentní skupiny;
  • - důsledně prosazovat produktově a platformově nezávislý odborný pohled;
  • - platforma je vytvářena na půdorysu, který nesdružuje ICT firmy, ale CIO profesionály a zabývá se jejich zájmy, nikoliv korporátními a komerčními zájmy.

 

Na těchto principech byla ustanovena Základní organizační pravidla Sekce veřejné správy

S cílem získat pro tuto inciativu bylo dne 7. 5. 2015 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Radou vlády pro informační společnost zastoupené JUDr. Jaroslavem Strouhalem, náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií a naším asociací (resp. po novu dle nového občanského zákoníku spolkem).

K naplňování tohoto Memoranda ustavilo CACIO odbornou sekci jejíž pravidelná zasedání povede pracovník delegovaný náměstkem MV, nebo náměstek ministra vnitra osobně.