Cacio Zpět na nový web CACIO

Česká asociace manažerů informačních technologií

Přijímání nových členů

PROCES PŘIJETÍ ČLENA CACIO

  • Členy asociace mohou být fyzické osoby, které plní úkoly "manažera úseku informačních technologií" všech typů právnických osob. Za každou právnickou osobu může být členem více fyzických osob.
  • Členy asociace jsou zakládající členové a členové, o jejichž přijetí do asociace rozhodl řídící výbor či členská základna.

 

Postup:

Registraci je možné provést dvěma způsoby:

1) Písemně 

  • Zájemce o členství vyplní registrační kartu a podepíše čestné prohlášení
  • Registrační kartu a čestné prohlášení zašle na adresu sekretariátu CACIO
  • Sekretariát CACIO zorganizuje hlasování v souladu se Stanovy CACIO 2015  (viz V.článek)
  • Registrační kartu a čestné prohlášení je možné si stáhnout zde.


2) Online

  • Zájemce o členství vyplní online registrační formulář, který naleznete zde.
  • Vyplněný formulář zašlete na adresu tajemnik@cacio.cz.
  • Sekretariát CACIO zorganizuje hlasování v souladu se Stanovy CACIO 2015 (viz V.článek)